Skip Navigation Links

Działalność statutowa

NrTematKierownik
DSPB/0285 Wybrane zagadnienia poznawcze elektrotechniki Podtemat 1. Analiza i synteza wybranych układów elektrycznych.prof. zw. dr hab. inż. R. Nawrowski
DSPB/0286Elektrodynamika układów z przetwornikami energii.prof. zw. dr hab. inż. A. Demenko
DSPB/0287Energooptymalne sterowanie i aktywna kompensacja układów energoelektronicznychdr hab. inż. R. Porada
DSPB/0288Optymalne rozwiazania urzadzeń oswietleniowych i elektrotermicznychprof. zw. dr inż. K. Domke
DSPB/0289Akwizycja, przetwarzanie i pomiary sygnałów optycznych i bioioptycznychprof. zw. dr hab. inż. A. Cysewska-Sobusiak

Działalność statutowa - Młoda Kadra

NrTytułKierownik Projektu
DSMK/0244Polowa analiza stanów nieustalonych w elektromagnetycznych przetwornikach z cieczą magnetorelogicznadr inż. C. Jędryczka
DSMK/0245Polowa analiza zjawisk w przetwornikach elektromagnetycznych zasilanych ze źródeł wyższych częstotliwościdr inż. R. Wojciechowski
DSMK/0246Badania procesów generowania i magazynowania energii elektrycznej w hybrydowych instalacjach wykorzystujacych odnawialne żródła energiimgr inż. D. Głuchy
DSMK/0247Optymalizacja ukladu napędowego z bezszczotkowym silnikiem prądu stalego na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk elektromagnetycznychmgr inż. Ł. Knypiński
DSMK/0248Okreslenie jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w wyniku stosowania układów nadążnych jedno i dwuosiowych dla lokalnych warunków klimatycznychmgr inż. A. Bugała
DSMK/0249Badanie cewek powietrznych w zastosowaniu do bezprzewodowego ładowania urzadzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych ( etap I )mgr inż. M. Filipiak
DSMK/0250Układ energoelektroniczny z algorytmem śledzenia punktu mocy maksymalnej przeznaczony do niekonwencjonalnych źródeł energiimgr inż. A. Gulczyński
DSMK/0251 Optymalizacja struktury hybrydowej elektroeni solarno-wiatrowej z zastosowaniem metody algorytmu gentycznego.mgr inż. T. Jarmuda
DSMK/0254Polowa analiza sił lokalnych w maszynach elektrycznych o magnesach trwałychmgr inż. P. Łukaszewicz
DSMK/0255 Wielokryterialna optymalizacja doboru rzędu układów ułamkowychmgr inż. S. Mikulski
DSMK/0256 Analiza elektrycznych instalacji oswietleniowych oprtych na elektroluminescecyjnych źródłach światła pod kątem generowania zakłóceń do sieci energetycznej etap IImgr inż. Ł. Putz
DSMK/0257Ocena zagrożeń w ruchu drogowym dokonana na podstawie ruchu galek ocznych kierowcydr inż. P. Skrzypczak
DSMK/0259 Nowoczesne wyposażenie elektrotechniczne budynku inteligentnego zasilanego odnawialnym ukladem hybrydowymmgr inż. J. Szymenderski
DSMK/0260Kompatybilnośc elektromagnetyczna modelu instalacji inteligentnego budynkumgr inż. D. Typańska
DSMK/0300 Lampy diodowe stosowane jako zamienniki klasycznych żródeł światła w gospodarstwach domowych - zagadnienia cieplne.dr inż. P. Skrzypczak
DSMK/0301Analiza elektrycznych instalacji oświetleniowych opartych na elektroluminescencyjnych żródłach światła pod kątem generowania zakłóceń do sieci energetycznej ( Etap III )mgr inż. Ł. Putz
DSMK/0302Polowa analiza sił lokalnych w maszynach elektrycznych o magnesach trwałych.mgr inż. P. Łukaszewicz
DSMK/0303Analiza współpracy instalacji fotowoltanicznej podłączonej do sieci z magazynami energii.mgr inż. D. Głuchy
DSMK/0304Zagadnienia metrologiczne w badaniach interdyscyplinarnych.dr inż. J. Parzych
DSMK/0305Zwiekszenie zasięgu układów zasilania bezprzewodowego dla konfiguracji wilocewkowych.mgr inż. M. Filipiak
DSMK/0307Wpływ długości fali widma promieniowania na parametry elektryczne modułów PV.mgr inż. A. Bugała
DSMK/0308Modelowanie i symulacja pracy systemu-solarno-wiatrowego w środowisku Matlab & Simulnik.mgr inż. T. Jarmuda
DSMK/0309Odporność instalacji stacjonarnej na wyladowania elektrostatyczne.mgr inż. D. Typańska
DSMK/0310Optymalizacja ukladu napędowego z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk elektromagnetycznych.mgr inż. Ł. Knypiński