Działalność statutowa

NrTematRok rozp.Kierownik
04/42/DSPB/0343Przetwarzanie i użtkowanie wybranych układów elektrycznych.2016prof. dr hab. inż. NAWROWSKI Ryszard
04/42/DSPB/0344Elektrodynamika układów z elektromagnetycznymi przetwornikami energii.2016prof. dr hab. inż. DEMENKO Andrzej
04/42/DSPB/0345Falowniki niezależne pracujące jako sterowanie źródła prądu.2016dr hab. inż. PORADA Ryszard
04/42/DSPB/0346Optymalizacja rozwiązań urządzeń oświetleniowych i elektrotermicznych.2016dr inż. GÓRCZEWSKA Małgorzata
04/42/DSPB/0347Pozyskiwanie i przetwarzanie wybranych sygnałów pomiarowych.2016prof. dr hab. inż. CYSEWSKA-SOBUSIAK Anna
04/42/DSPB/0385Przetwarzanie i użytkowanie wybranych układów elektrycznych.2017prof. dr hab. inż. NAWROWSKI Ryszard
04/42/DSPB/0386Elektrodynamika układów z elektromagnetycznymi przetwornikami energii.2017prof. dr hab. inż. DEMENKO Andrzej
04/42/DSPB/0387Falowniki niezależne pracujace jako sterowane źródło prądu.2017dr hab. inż. GWÓŹDŹ Michał
04/42/DSPB/0388Optymalizacja rozwiązań urządzeń oświetleniowych i elektrotermicznych.2017dr hab. inż. WANDACHOWICZ Krzysztof
04/42/DSPB/0389Pozyskiwanie i przetwarzanie wybranych sygnałów pomiarowych.2017prof. dr hab. inż. CYSEWSKA-SOBUSIAK Anna

Działalność statutowa - Młoda Kadra

NrTematRok rozp.Kierownik
04/42/DSMK/0355Badanie wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.2016mgr inż. BURZYŃSKI DAMIAN
04/42/DSMK/0356Model sterowania przepływem energii w biogazownii rolniczej z wykorzystaniem oprogramowania typu scada.2016mgr inż. SZYMENDERSKI Jan
04/42/DSMK/0357 Analiza elektrycznych instalacji oświetleniowych opratych na elektroluminescencyjnych źródłach światła pod kątem generowania zakłóceń do sieci energetycznej - etap IV.2016mgr inż. PUTZ Łukasz
04/42/DSMK/0360Wykorzystanie modelu Hargreavesa - Samani do estymowania promieniowania słonecznego na płaszczyźnie poziomej do warunków klimatycznych miasta Poznań.2016dr inż. BUGAŁA Artur
04/42/DSMK/0361Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji sygnałów EA rozchodzących się w dielektrykach stałych.2016mgr inż. MIKULSKI Stanisław
04/42/DSMK/0362Zwiekszenie zasięgu układów zasilania bezprzewodowego dla konfiguracji wiwlocewkowych - etap II.2016mgr inż. FILIPIAK Michał
04/42/DSMK/0363Optymalizacja układu napędowego z bezszczotkowym silnikiem pradu stałego na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk elektromagnetycznych.2016dr inż. KNYPIŃSKI Łukasz
04/42/DSMK/0364Polowa analiza sił lokalnych w maszynach elektrycznych o magnesach trwałych2016mgr inż. ŁUKASZEWICZ Piotr
04/42/DSMK/0365System bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej wykorzystujacy pole elektromagnetyczne wyższych częstotliwości.2016mgr inż. KURZAWA Milena
04/42/DSMK/0366Autonomiczne żródło energii elektrycznej wykorzystujące panele fotowoltaiczne, ogniwa termoelektryczne i superkondensatory.2016mgr inż. GULCZYŃSKI Adam
04/42/DSMK/0398Budowa stanowiska do oceny wizualizacji komputerowej.2017mgr inż. MROCZKOWSKA Sandra
04/42/DSMK/0399Przekształtnik energoelektryczny dla elektrowni fotowoltaicznej współpracującej z siecią energetyczną z funkcją aktywnej kompensacji równoległej.2017mgr inż. GULCZYŃSKI Adam
04/42/DSMK/0400System bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej wykorzystujący pole elektromagnetyczne wyższych częstotliwości.2017mgr inż. KURZAWA Milena
04/42/DSMK/0401Algorytmy polowej analizy sił lokalnych w maszynach elektrycznych o magnesach trwałych.2017mgr inż. ŁUKASZEWICZ Piotr
04/42/DSMK/0402Analiza zacienienia ogniw fotowoltaicznych oraz jego wpływ na pracę i parametry elektryczne paneli ( instalacji )2017mgr inż. JARMUDA Tomasz
04/42/DSMK/0403Wykorzystanie Metody Elementów Skończonych do analizy zjawiska korozji elektrochemicznej powodowanej przez prądy błądzące pochodzenia trakcyjnego.2017mgr inż. SZYMENDERSKI Jan
04/42/DSMK/0404Odporność wybranych elementów na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne.2017mgr inż. TYPAŃSKA Dorota
04/42/DSMK/0405Analiza i optymalizacja doboru elektroluminescencyjnych źródeł śwatła pod kątem minimalizacji zawartości wyższych harmonicznych prądu w instalacjach oświetleniowych.2017mgr inż. PUTZ Łukasz
04/42/DSMK/0406Badanie i analiza wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych oraz superkondensatorów.2017mgr inż. GŁUCHY Damian
04/42/DSMK/0407Zastosowanie bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej do nładowania baterii w pojazdach elektrycznych.2017mgr inż. FILIPIAK Michał