Konferencje organizowane przez
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

XXIII Konferencja Naukowa

ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW
w ELEKTROTECHNICE

ZKwE'2018

Pod patronatem: Komitetu Elektrotechniki PAN
oraz IEEE

23-24 kwietnia 2018, Poznań

X Konferencja Naukowa

Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne

COE

Pod patronatem honorowym:

Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
Polskiej Akademii Nauk
oraz Polskiego Towarzystwa Fotonicznego

Patronat medialny:

Miesięcznik ELEKTRONIKA
kkonstrukcje, technologie, zastosowania

Poznań

S Y M P O S I U M

ELECTROMAGNETIC PHENOMENA IN NONLINEAR CIRCUITS

Maribor, SLOVENIA
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

MASZYN ELEKTRYCZNYCH

SME 2012

Poznań