Konferencje organizowane przez
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

XXIV Konferencja Naukowa

ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW
w ELEKTROTECHNICE

ZKwE'2019

Pod patronatem: Komitetu Elektrotechniki PAN
oraz IEEE

15-16 kwietnia 2019, Poznań

X Konferencja Naukowa

Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne

COE

Pod patronatem honorowym:

Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
Polskiej Akademii Nauk
oraz Polskiego Towarzystwa Fotonicznego

Patronat medialny:

Miesięcznik ELEKTRONIKA
kkonstrukcje, technologie, zastosowania

Poznań

XXVI S Y M P O S I U M

ELECTROMAGNETIC PHENOMENA IN NONLINEAR CIRCUITS

June 30 – July 03, 2020

Torino, Italy

www.epnc.put.poznan.pl
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

MASZYN ELEKTRYCZNYCH

SME 2012

Poznań