Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia w instytucie ze względu na piastowane stanowiska:

Struktura zatrudnienia w poszczególnych zakładach:

Jednostkaprof. zw.prof. nadzw.adiunktówst. wykład.asystentówinnych
Administracja000002
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej2183103
Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych307143
Zakładu Energoelektroniki i Sterowania 004141
Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii001121
Zakładu Metrologii i Optoelektroniki105131
Suma612572311