Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia w instytucie ze względu na piastowane stanowiska:

Struktura zatrudnienia w poszczególnych zakładach:

Jednostkaprof. zw.prof. nadzw.adiunktówst. wykład.asystentówinnych
Administracja000002
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej2183104
Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych307153
Zakładu Energoelektroniki i Sterowania 004131
Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii002121
Zakładu Metrologii i Optoelektroniki105121
Suma612672212