Specjalności

Kierunek Elektrotechnika

Lp. Specjalność Opiekun Egzamin inżynierski Egzaming magisterski
1 Elektryczne układy mechatroniki prof. dr hab. inż.
Andrzej Demenko
2 Mikroprocesorowe systemy sterowania
w elektrotechnice
dr hab. inż.
Ryszard Porada
3 Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej prof. dr hab. inż.
Anna Cysewska-Sobusiak
4 Technika świetlna dr hab. inż.
Krzysztof Wandachowicz
5 Układy elektryczne i informatyczne
w przemyśle i pojazdach
prof. dr hab. inż.
Ryszard Nawrowski

Prezentacje na temat specjalności
prowadzonych przez Instytut

Rodzaj studiów Prezentacja
Stacjonarne 1 stopnia PPTX (19 MB) PDF (4 MB)
Stacjonarne 2 stopnia PPTX (17 MB) PDF (3 MB)
Niestacjonarne 1 stopnia PPTX (19 MB) PDF (4 MB)
Niestacjonarne 2 stopnia PPTX (17 MB) PDF (3 MB)

Kierunek Energetyka

Lp. Specjalność Opiekun Egzamin inżynierski Egzaming magisterski
1Ekologiczne źródła energii elektrycznej dr hab. inż.
Andrzej Tomczewski

Prezentacje na temat specjalności
prowadzonych przez Instytut

Rodzaj studiów Prezentacja
Stacjonarne 1 stopnia PPT (1 MB) PDF (1 MB)
Stacjonarne 2 stopnia PPT (1 MB) PDF (1 MB)
Niestacjonarne 1 stopnia PPT (1 MB) PDF (1 MB)
Niestacjonarne 2 stopnia PPT (1 MB) PDF (1 MB)