Studium Doktoranckie Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna

Kierownik studium: prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, tel. (0-61) 665 21 16

Informacje dotyczące studium doktroanckiego znajdują się na stronie Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.