Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532533
   

Dla Autorów/For Authors

Umowa Wydawnicza
Do druku są przyjmowane artykuły zgłoszone na coroczną konferencje ZkwE (Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice) po uzyskaniu pozytywnych recenzji i uzyskaniu od Państwa zgody na warunki publikowania zgłoszonych referatów i odesłania umowy wraz ze zgłoszonym artykułem na adres Redakcji ZkwE.
Umowa wydawnicza do pobrania: umowa wydawnicza (*.pdf)

Publishing Agreement
Printable shall be adopted articles submitted to the annual conferences CAiEE (Computers Applications in Electrical Engineering), after positive review and your agreement of the terms of the submitted papers publication. The Publishing Agreement should send with the article on the Editor CAiEE.
Publishing Agreement for download: publishing agreement(*.pdf)

Wskazówki do druku - dotyczą ZN PP (redakcja.doc)
Instruction for authors - Academic Journals (guide.doc)

Dla najlepszych, wybranych artykułów, które będą opublikowane w Roczniku CAiEE wskazówki do druku zostaną rozesłane autorom po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Programowej.

For the best, selected articles which will be published in the Yearbook CAiEE, printing instructions will be sent to authors after positive evaluation of the Programme Council.

Koszt publikacji to około 350 PLN + 23% VAT.
Publication cost up to PLN 350 + 23% VAT.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja publikacji to około 30.
Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł to około 60 dni.

The average time for a publication to be reviewed is approximately 30.
The average time for an article to be published is approximately 60 days.