Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532539
   

Kontakt/Contact

Poznan University of Technology
Instutute of Electrical
Engineering and Electronics
Editorial Office CAiEE
Piotrowo 3A 60-965 Poznan/Poland
Phone: +48 61 6652388,
Fax: +48 61 6652389
e-mail.:
zkwe@put.poznan.pl  
  Politechnika Poznańska
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Redakcja ZkwE
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a
Tel. 61 6652388
fax 61 6652389
e-mail.: zkwe@put.poznan.pl

lub/or: jaroslaw.jajczyk@put.poznan.pl