Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523014
   

Redakcja/Editorial office

Redaktor Naczelny
Editor in Chief
dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, DSc

Zastępca Redaktora Naczelnego
Deputy Editor in Chief
dr inż. Jarosław Jajczyk

Redaktor Techniczny
Technical Editor
dr inż. Krzysztof Budnik

Sekretarz Naukowy
Scientific Secretaries
dr hab. inż. Andrzej Tomczewski
dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, Prof. PP


© Copyright by Politechnika Poznańska

Adres redakcji
Editorial office address


Poznan University of Technology
Instutute of Electrical
Engineering and Electronics
Editorial Office CAiEE
Piotrowo 3A 60-965 Poznan/Poland
Phone: +48 61 6652388,
Fax: +48 61 6652389
e-mail.:
zkwe@put.poznan.pl  
  Politechnika Poznańska
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Redakcja ZkwE
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a
Tel. 61 6652388
fax 61 6652389
e-mail.: zkwe@put.poznan.pl