Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
362183
   

Redakcja/Editorial office

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Chairman of the Organising Committee
Prof. Ryszard Nawrowski, DSc

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Members of the Organising Committee
Prof. Zbigniew Nadolny, DSc
Prof. Wojciech Machczyński, DSc
Krystyna Horemska, MSc

Sekretarz Naukowy Konferencji
Scientific Secretary of the Conference
Andrzej Tomczewski, PhD
Jarosław Jajczyk, PhD
Leszek Kasprzyk, PhD

Sekretariat Konferencji
Organising Secretary of the Conference
Dorota Warchalewska-Hauser, MSc
Michał Filipiak, MSc
Łukasz Putrz, MSc


© Copyright by Politechnika Poznańska

Adres redakcji
Editorial office address


Poznan University of Technology
Instutute of Electrical
Engineering and Electronics
Editorial Office CAiEE
Piotrowo 3A 60-965 Poznan/Poland
Phone: +48 61 6652388,
Fax: +48 61 6652389
e-mail.:
zkwe@put.poznan.pl  
  Politechnika Poznańska
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Redakcja ZkwE
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a
Tel. 61 6652388
fax 61 6652389
e-mail.: zkwe@put.poznan.pl