Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
512769
   

Archiwum/Archives


Dostęp do pełnej wersji artykułów w materiałach wydanych przed rokiem 2010 możliwy poprzez skierowanie prośby o skan wybranego artykułu na adres redakcji ZKwE lub e-mail: dorota.warchalewska@put.poznan.pl

Access to full versions of articles in materials published before 2010 is possible by sending a requests to the editorial CAiEE address or e-mail: dorota.warchalewska@put.poznan.pl