Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533744
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 71


Autorzy: Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak, Paweł Jabłoński


Tytuł: Pole magnetyczne rurowego osłoniętego przewodu fazowego


Streszczenie: Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy pod tym samym tytułem głównym. Składowe pola magnetycznego przedstawiano poprzez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym. Część II opisuje pole magnetyczne w ekranie i w obszarze zewnętrznym ekranu przy uziemieniu lub zwarciu ekranu


Słowa kluczowe: pole magnetyczne, ekran rurowy, przewód rurowy


[PDF]