Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531401
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 55


Autorzy: Jan Szymenderski


Tytuł: Odbiornik radiowy sterowany komputerowo


Streszczenie: W pracy omówiono układ fizyczny odbiornika radiowego, którego zadaniem jest dopasowanie częstotliwości radiowych z zakresu od 0 do 30 MHz do możliwości przetworzenia ich na sygnał dyskretny przez przetwornik analogowo-cyfrowy będący standardowym wyposażeniem każdej karty dźwiękowej komputera klasy PC lub laptop. Przekształcenie częstotliwości pozwala na odbiór sygnałów radiowych modulowanych w różnych standardach przy pomocy komputera oraz odpowiedniej aplikacji przetwarzającej sygnały radiowe


Słowa kluczowe: radio definiowane programowo, mikrokontrolery, programowanie, projektowanie układów elektronicznych


[PDF]