Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531405
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 109


Autorzy: Piotr Kardasz


Tytuł: Wykorzystanie zakłóceń quasistacjonarnych w celu redukcji nierównomierności przesuwu taśmy w nagraniach dźwięku na nośnikach magnetycznych


Streszczenie: Stare nagrania dźwięku na taśmach magnetycznych charakteryzują się zakłóceniami spowodowanymi nierównomiernością przesuwu taśmy oraz jej mechanicznymi odkształceniami. W celu ich redukcji można wykorzystać zawsze obecne w takich nagraniach zakłócenia quasistacjonarne, takie jak przydźwięk sieciowy. Artykuł przedstawia algorytm, wykorzystujący wahania częstotliwości tych zakłóceń w celu oszacowania nierównomierności przesuwu taśmy i redukcji spowodowanych tym zniekształceń. Przy użyciu sygnału testowego zostało zbadane zachowanie się proponowanego algorytmu i jakość redukcji zakłóceń. Zostały również zarysowane kierunki dalszych badań nad udoskonaleniem i wykorzystaniem opracowanego algorytmu.


Słowa kluczowe: redukcja zakłóceń, analiza sygnału, zapis magnetyczny


[PDF]