Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531440
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 161


Autorzy: Stanisław Mikulski


Tytuł: Stanowisko laboratoryjne do cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem środowiska MATLAB oraz platformy programistycznej .NET


Streszczenie: W artykule opisano stanowisko laboratoryjne służące do cyfrowej analizy i przetwarzania sygnałów elektrycznych. Stanowisko to zostało stworzone w oparciu o oprogramowanie MATLAB, dowolną kartę pomiarową oraz interfejs graficzny programu zaimplementowany w języku C# platformy .NET. Przedstawione zostały także pomiary wykonane za pomocą prezentowanego w artykule układu oraz analiza wpływu zastosowania dwóch środowisk programistycznych na czas uzyskania wyników obliczeń oraz ich wizualizację


Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, filtracja cyfrowa, Matlab, C#.NET


[PDF]