Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531432
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 131


Autorzy: Michał Szymaczek, Sławomir Iskierka


Tytuł: Problemy wielokryterialne w zarządzaniu programami informatycznymi


Streszczenie: Autorzy identyfikują kluczowe problemy wielokryterialne w zarządzaniu programami w ramach tematyk zdefiniowanych w opracowanym przez PMI (Project Management Institute) dokumencie Standard for Program Management. Rozwiązywanie przedstawionych problemów może być wsparte metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie nowego standardu dla zarządzania programami, w którym brak jest odniesień do WWD.


Słowa kluczowe: problemy wielokryterialne, wspomaganie decyzji, program, zarządzanie programem, zarządzanie projekta


[PDF]