Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531409
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 199


Autorzy: Grzegorz Mikołajczak, Jakub Pęksiński, Janusz Kowalski


Tytuł: Modyfikacje algorytmu uśredniania wykładniczego do usuwania zakłócenia addytywnego


Streszczenie: W pracy zaproponowano modyfikacje algorytmu wygładzania wykładniczego, które minimalizują określone kryterium przy jednoczesnym zachowaniu struktury pierwotnego sygnału. Oceny przydatności proponowanej metody dokonano wygładzając tłumiony sygnał okresowy , zakłócony szumem addytywnym o rozkładzie normalnym


Słowa kluczowe: filtry cyfrowe, wygładzanie wykładnicze, wygładzanie sygnałów


[PDF]