Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531420
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 205


Autorzy: Grzegorz Mikołajczak, Jakub Pęksiński


Tytuł: Estymacja poziomu zakłócenia w szeregach czasowych przy pomocy filtru medianowego


Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę estymacji poziomu zakłócenia wykorzystującą filtrację medianową oraz znajomość współczynnika redukcji szumu. Zakłada się, że w procesie wygładzania tłumiony jest tylko szum, bez zmiany sygnału użytecznego. Poziom tłumienia szumu dla filtracji medianowej, znany jest a priori, co pozwala na dokładniejszą estymację poziomu wariancji składnika losowego szeregu czasowego


Słowa kluczowe: filtr medianowy, estymacja wariancji zakłócenia, szeregi czasowe


[PDF]