Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531453
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 223


Autorzy: Stanisław Płaczek


Tytuł: Dekompozycja hierarchicznej struktury sztucznej sieci neuronowej i algorytm koordynacji


Streszczenie: W artykule zaproponowano przeprowadzenie dekompozycji struktury sieci na dwie warstwy. W warstwie I poziomu znajduje się N1 niepowiązanych podsieci. Natomiast w warstwie II poziomu (nadrzędnej) znajduje się podsieć warstwy ukrytej. Warstwy te powiązane są sygnałami V1, V2, które pozwalają na zastosowanie niezależnych algorytmów uczenia dla warstwy I oraz II. Prosty algorytm koordynacji umożliwia obliczenie wartości sygnałów między warstwowych, a tym samym osiągnięcie minimum globalnej funkcji celu


Słowa kluczowe: Sztuczne sieci neuronowe, algorytm uczenia, dekompozycja, koordynacja, hierarchia


[PDF]