Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532447
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 73/2013 Str: 51


Autorzy: Jan Purczyński, Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak


Tytuł: Wyznaczanie transmitancji z wykorzystaniem odpowiedzi skokowej w obecności zakłóceń


Streszczenie: W pracy rozpatrzono zagadnienie identyfikacji układu dynamicznego opisanego równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu n bazujące na zmodyfikowanej metodzie momentów. Klasyczna metoda momentów wykorzystuje odpowiedź impulsową układu, natomiast w referacie, proponuje się sposób wykorzystania metody momentów dla odpowiedzi skokowej, bez konieczności różniczkowania numerycznego.


Słowa kluczowe: identyfikacja układu dynamicznego, zmodyfikowana metoda momentów, metoda Simpsona


[PDF]