Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532417
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 73/2013 Str: 99


Autorzy: Wiesław Tarczyński


Tytuł: Wpływ otoczenia na warunki lokalizacji uszkodzenia ekranu linii współosiowej


Streszczenie: W artykule przedstawione są wyniki badań laboratoryjnych wpływu otoczenia na warunki propagacji impulsów w ekranie linii współosiowej. Poziomem odniesienia dla ekranu jest otocznie w warunkach rzeczywistej eksploatacji (gleba, woda) lub wewnętrzny przewód roboczy. Celem tych prac jest określenie możliwości wykorzystania metod impulsowych do lokalizacji uszkodzeń izolacji ekranu elektroenergetycznej linii kablowej lub telekomunikacyjnej. Lokalizacja uszkodzenia izolacji powłoki ma istotne znaczenie w poprawie warunków pracy automatyki zabezpieczeniowej linii wykorzystującej do lokalizacji uszkodzonej linii kablowej, pomiar prądu zwarciowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.


Słowa kluczowe: diagnostyka uszkodzeń, linia współosiowa, metody impulsowe


[PDF]