Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532405
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 73/2013 Str: 165


Autorzy: Małgorzata Górczewska, Sandra Mroczkowska, Przemysław Skrzypczak


Tytuł: Badanie wpływu barwy światła w oświetleniu drogowym na rozpoznawalność przeszkód


Streszczenie: W artykule przedstawiono opis stanowiska laboratoryjnego oraz wyniki badań wpływu barwy światła na rozpoznawalność odniesieniowej przeszkody na drodze, obserwowanej w zmiennych warunkach adaptacyjnych. Badania wykonano przy oświetleniu laboratoryjnego testu wysokoprężnymi lampami sodowymi oraz lampami LED. Ocena widoczności obiektu dotyczyła skrajnych wartości przedziałów luminancji, występujących w oświetleniu drogowym. Analiza uzyskanych wyników stanowi podstawę do dalszych badań, także terenowych. Ich efektem powinno być ustalenie, możliwych do wykorzystania w praktyce projektowej, zasad doboru parametrów oświetlenia dróg, uwzględniających barwę światła.


Słowa kluczowe: barwa światła, oświetlenie drogowe, lampa sodowa, lampa LED


[PDF]