Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532438
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 73/2013 Str: 193


Autorzy: Joanna Ratajczak, Grzegorz Wiczyński, Konrad Domke


Tytuł: Badanie i analiza wypadkowego rozkładu widmowego promieniowania lamp halogenowych i ksenonowych


Streszczenie: Parametry wyjściowe paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zależą m.in. od poziomu natężenia napromienienia. Dostosowanie takich urządzeń do warunków panujących na danym terenie wymaga odtworzenia promieniowania słonecznego. W tym celu w warunkach laboratoryjnych powinny być wykorzystywane symulatory promieniowania słonecznego o rozkładzie widmowym dostosowanym do właściwości badanych urządzeń. Najczęściej stosowanymi źródłami promieniowania w tego rodzaju symulatorach są lampy: halogenowe, metalohalogenkowe, ksenonowe oraz siarkowe. Znajomość widm promieniowania tych lamp jest warunkiem koniecznym dla poprawnego projektowania symulatora promieniowania słonecznego. W artykule opisano stanowisko pomiarowe do wyznaczania wypadkowych rozkładów widmowych lamp ksenonowych i halogenowych. Przedstawiono procedurę pomiaru widma optycznego spektrometrem dla układu dwóch źródeł promieniowania. Otrzymane rozkłady widmowe poddano analizie.


Słowa kluczowe: lampa halogenowa, lampa ksenonowa, rozkład promieniowania widmowego, panel fotowoltaiczny, kolektor


[PDF]