Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532451
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 73/2013 Str: 201


Autorzy: Joanna Ratajczak, Grzegorz Wiczyński, Konrad Domke


Tytuł: Stanowisko do pomiaru rozkładu widmowego promieniowania lamp ksenonowych


Streszczenie: Źródłami promieniowania najczęściej stosowanymi w budowie symulatorów promieniowania słonecznego są lampy: halogenowe, metalohalogenkowe, ksenonowe oraz siarkowe. Znajomość widm promieniowania tych lamp jest warunkiem koniecznym dla poprawnego projektowania symulatora promieniowania słonecznego. Lampy ksenonowe charakteryzują się ciągłym widmem promieniowania w zakresie od 200 – 3000 nm, choć dokładny jego przebieg nie jest zawsze prezentowany przez wytwórców. W artykule opisane zostanie stanowisko pomiarowe do wyznaczania rozkładów widmowych lamp w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni. Przedstawiona zostanie również procedura pomiaru widma optycznego spektrometrem. Omówione zostaną rozkłady widmowe lamp ksenonowych różnej mocy wyznaczone doświadczalnie i porównane zostaną z krzywymi przedstawianymi przez producentów w katalogach.


Słowa kluczowe: lampa halogenowa, lampa ksenonowa, rozkład promieniowania widmowego, symulator promieniowania słonec


[PDF]