Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532459
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 73/2013 Str: 209


Autorzy: Małgorzata Zalesińska


Tytuł: Badania pilotażowe wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu


Streszczenie: W ruchu miejskim zadanie wzrokowe kierowcy nie jest ograniczone jedynie do obserwowania drogi. Dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu ważne są także informacje wzrokowe pochodzące z bezpośredniego otoczenia. W polu widzenia kierowcy mogą znajdować się obiekty o bardzo różnej luminancji np. witryny sklepowe, reklamy tradycyjne, reklamy elektroniczne. Zbyt duża luminancja powierzchni znajdujących się w otoczeniu drogi, zwłaszcza w porze nocnej, może wpływać na obniżenie wydolności wzrokowej kierowców. Szczególne zagrożenie stanowią reklamy elektroniczne, które oprócz bardzo dużej luminancji posiadają także dużą lub bardzo dużą powierzchnię, wyświetlane na nich treści reklamowe charakteryzują się dużą dynamiką (animacje, wideo) oraz dużymi kontrastami luminancji i kontrastami barwy. W artykule przedstawione zostaną wstępne wyniki badań laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu. Przeprowadzona zostanie analiza uzyskanych wyników oraz dyskusja dotycząca zastosowanej meto


Słowa kluczowe: wydolność wzrokowa, ekrany LED, luminancja, olśnienie przykre


[PDF]