Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531513
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 17


Autorzy: Jerzy Tchórzewski, Marcin Hołowienko


Tytuł: Paradygmaty rozwojowe w modelach systemu elektroenergetycznego. Część 2. Komparatystyka metod identyfikacji


Streszczenie: W pracy zamieszczono wybrane wyniki przeprowadzonych badań porównawczych metod i modeli identyfikacji rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE lub system KSE) na wybranym przykładzie danych liczbowych z lat 1980-2010 [7]. Zaproponowano algorytmy identyfikacji, a następnie przeprowadzono identyfikację z wykorzystaniem m.in metody arx, armax, ar, bj uzyskując modele rozwoju KSE. Porównano też metody z punktu widzenia wykorzystania otrzymanych modeli do projektowania rozwoju systemu KSE. Do przeprowadzenia identyfikacji wykorzystano środowisko MATLABAi Simulinka z System Identification Toolboxem stosując metody identyfikacji takie jak: arx (ang. AutoRegressive with eXogenous input) model autoregresji z zewnętrznym wymuszeniem, armax (ang. AutoRegressive Moving Average with eXogeneus input), oe (ang. output error) model błędu wejściowego oraz bj model Box-Jenkinsa. Identyfikację przeprowadzono w 8 eksperymentach, a uzyskane wyniki wykorzystano do badań porównawczych, które prz


Słowa kluczowe: Krajowy System Energetyczny (KSE), Elektroenergetyka, metamodele rozowoju, metody i algorytmy identy


[PDF]