Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531551
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 33


Autorzy: Karol Bednarek


Tytuł: Kompensacja mocy biernej i praca hybrydowa w systemach zasilania gwarantowanego (UPS)


Streszczenie: W pracy analizowana jest możliwość realizacji kompensacji mocy biernej, bez stosowania dodatkowych przetworników energoelektronicznych ani stałych elementów biernych, przez wewnętrzne bloki wejściowe systemu zasilania gwarantowanego (na przykładzie UPS EVER POWERLINE GREEN 33). Przedstawiono również rozważania związane z wprowadzeniem dodatkowej funkcjonalności UPS w postaci trybu pracy hybrydowej, umożliwiającego wydłużenie czasu podtrzymania zasilania odbiorników w określonym przedziale zmian wartości napięcia sieciowego. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń, zrealizowanych dla konkretnego układu fizycznego, a w końcowej części pracy podsumowano uzyskane rezultaty.


Słowa kluczowe: zasilanie awaryjne, kompensacja mocy biernej, systemy UPS on-line, zasilacz UPS z podwójną konwersją


[PDF]