Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531552
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 119


Autorzy: Arkadiusz Dobrzycki


Tytuł: Analiza parametrów energii elektryczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży aluminiowej


Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia analizę parametrów sieci elektrycznej dla przykładowego przedsiębiorstwa branży aluminiowej. Przeanalizowane zostało wyposażenie zakładu jego charakter pracy oraz parametry sieci elektroenergetycznej. Pokazano zmienność parametrów czasie, przeprowadzono ich analizę statystyczną. Pokazano, że w zakładzie utrzymywane są parametry zasilania wymagana przez normy, jednakże odbiory charakteryzują się stosunkowo niskim współczynnikiem mocy. Wskazano potencjalne skutki jego poprawy, zarówno techniczne – kilkunastoprocentowe zmniejszenie wartości pobieranego z sieci prądu oraz podobnej wielkości zmniejszenie spadków napięć i strat mocy, jak i ekonomiczne – zlikwidowanie opłat za pobór mocy i energii biernej.


Słowa kluczowe: parametry energi elektrycznej, poprawa współczynnika mocy, analiza statystyczna


[PDF]