Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531527
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 181


Autorzy: Władysław Opydo, Jerzy Stawicki


Tytuł: Analiza porównawcza próżni i sześciofluorku siarki jako izolacji wysokiego napięcia


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej przy napięciu przemiennym (50 Hz) układów izolacyjnych: próżniowego, z sześciofluorkiem siarki (SF6) i z olejem mineralnym. Badane układy miały elektrody płaskie wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Stwierdzono, że układy izolacyjne: próżniowy, z SF6 o ciśnieniu 3∙105 Pa oraz układ z olejem mineralnym, przy tym samym kilkumilimetrowym odstępem międzyelektrodowy, mają w przybliżeniu taką samą wytrzymałość elektryczną. Wskazano na zalety i wady próżni, SF6 i oleju mineralnego w kontekście zastosowania tych ośrodków jako izolacji wysokonapięciowej w określonym rodzaju urządzeń elektrycznych. Do opracowania matematycznego wyników badań wykorzystano program komputerowy Statistica [3].


Słowa kluczowe: układy izolacyjne, wytrzymałość elektryczna, SF6, próżnia, komputerowa obróbka danych


[PDF]