Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531573
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 211


Autorzy: Tomasz Boczar, Marek Szmechta, Tadeusz Szczyrba


Tytuł: System monitorowania elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem technologii webowych


Streszczenie: Tematyka, jaka została podjęta w niniejszym artykule, dotyczy doskonalenia systemów komputerowych umożliwiających prowadzenie nadzoru on-line pracujących elektrowni wiatrowych, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia niezawodności ich pracy, wydłużenia okresów między kolejnymi przeglądami serwisowymi poprzez zdalną diagnostykę, wyeliminuje nieplanowane i długotrwałe przestoje wynikające z awarii układów sterujących oraz zespołów przetwarzających siłę wiatru w energię elektryczną. Ponadto na podstawie wyników analizy wartości parametrów charakteryzujących pracę instalacji wiatrowych oraz ich korelacji z warunkami atmosferycznymi będzie istniała możliwość zoptymalizowania algorytmów sterowania w celu zwiększenia ich wydajności, co w sposób bezpośredni przyniesie wymierne korzyści finansowe potencjalnym inwestorom i właścicielom elektrowni wiatrowych.


Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownia wiatrowa, monitorowanie systemu, system SCADA


[PDF]