Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531598
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 237


Autorzy: Radosław Szczerbowski


Tytuł: Analiza energetyczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania fotowoltaiki w systemach energetycznych


Streszczenie: Polityka energetyczna Polski musi w wyważony sposób zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, zwiększyć wykorzystanie własnych zasobów a także promować zrównoważony rozwój różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Założone cele polityki klimatycznej i energetycznej trudno będzie zrealizować bez udziału efektywnych technologii opartych na generacji rozproszonej. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera rozwój i wykorzystanie systemów fotowoltaicznych. Fotowoltaika jest jedną z bardziej obiecujących technologii, a możliwości jej stosowania w systemach energetycznych różnych skali sprawiają, że w przyszłości może ona stać się efektywnym i bezpiecznym źródłem energii oraz ważnym elementem stabilnego i niezależnego mixu energetycznego.


Słowa kluczowe: elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, KSE


[PDF]