Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531599
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 74/2013 Str: 315


Autorzy: Tomasz Jarmuda


Tytuł: Badanie termograficzne pomieszczenia z kominkiem opalanym biomasą w warunkach nieustalonych przebiegów temperatury


Streszczenie: Artykuł przedstawia szczegółową analizę energetyczną domku jednorodzinnego w aspekcie energooszczędności. W pracy przedstawiono wyniki zapotrzebowania domku jednorodzinnego na energię cieplną uzyskiwaną z odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa o wartości energetycznej 15 MJ/kg. Analiza energetyczno-ekologiczna obejmuje rzeczywiste strumienie energii w budynku, a bilans energetyczny rozpatrywany jest w tradycyjnych analizach zużycia energii. Określono zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku, przeanalizowano warunki klimatyczne oraz temperaturę wewnętrzną pomieszczeń. Analiza zużycia energii cieplnej w budynku została przeprowadzona w oparciu o pomiary termowizyjne, wykonane kamerą termowizyjną typu SONEL KT 160A. Pomiary zostały przeprowadzone w pomieszczeniu domku jednorodzinnego, gdzie znajduje się kominek z płaszczem wodnym, opalany biomasą. Wymiary pomieszczenia, gdzie przeprowadzono pomiary: l = 7,20 m (długość); w = 3,80 m (szerokość); h = 2,60 m (wysokość). Pomi


Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa, pomiarz termograficzne


[PDF]