Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533739
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 101


Autorzy: Maciej Fajfer


Tytuł: Analiza stabilności symulacji układu elektrycznego w czasie rzeczywistym


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowanego algorytmu całkowania numerycznego i metody rozwiązywania układu równań liniowych na stabilność symulacji układu elektrycznego w stanach ustalonych i przejściowych. Podano kryterium stabilności symulacji. Zaprezentowano algorytm modelowania matematycznego linii elektroenergetycznej (stany ustalone i przejściowe) z elementami obliczeń współbieżnych. Celem prac jest skonstruowanie modelu matematycznego układu elektrycznego, który będzie spełniał wymagania stawiane modelom stosowanym w symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym.


Słowa kluczowe: symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, system wielordzeniowy, obliczenia współbież


[PDF]