Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533747
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 113


Autorzy: Krzysztof Król


Tytuł: Komputerowe projektowanie i obliczanie rezystancji uziomów w strefach zagrożonych wybuchem


Streszczenie: Opisane zostały wymagania stawiane przez Polskie Normy dotyczące projektowania uziemień w strefach zagrożonych wybuchem. Przedstawiono również zasady działania opracowanego programu na przykładzie komputerowego projektowania uziemień istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, w której nie można było uzyskać wymaganej rezystancji.


Słowa kluczowe: komputerowe projektowanie, rezystancja uziomów, strefa zagrożona wybuchem


[PDF]