Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533754
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 119


Autorzy: Piotr Frączak


Tytuł: Program obliczeniowy w zapisie macierzowym ujmujący model elektryczny perkolacji


Streszczenie: W pracy przedstawiono budowę i analizę modelu perkolacji dla gałęzi na sieci utworzonego za pomocą obwodu elektrycznego. Obwód elektryczny utworzono z sieci kwadratowej składającej się z odpowiednich elementów impedancji oraz ze źródła napięcia zasilającego. Analizując model perkolacji (dla gałęzi na sieci) w aspekcie obliczeń numerycznych, strukturę obwodu elektrycznego opisano macierzowo, zgodnie z metodą prądów oczkowych Maxwella, w postaci liczb zespolonych. Opis macierzowy modelu perkolacji (dla gałęzi na sieci) dostosowany do obliczeń numerycznych zawiera losowy sposób niszczenia ,,zwierania’’ gałęzi. Obliczenia symulacyjne prądu perkolacji w sieci kwadratowej dokonano za pomocą opracowanego programu numerycznego, który napisano w oparciu o procedury obliczeniowe programu Mathcad.


Słowa kluczowe: perkolacja, model elektryczny perkolacji, obliczanie modelu perkolacji w środowisku Mathcad


[PDF]