Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533688
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 135


Autorzy: Tomasz Jarmuda


Tytuł: Modelowanie struktury systemu fotowoltaicznego i symulacja efektów rozproszonego zacienienia w środowisku MATLAB&SIMULINK


Streszczenie: W referacie przedstawiono metodę modelowania systemu fotowoltaicznego (PV) w środowisku MATLAB & SIMULINK oraz wyniki badań wpływu częściowego zacienienia na wartość uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano model układu PV zbudowanego z pięciu połączonych równolegle paneli fotowoltaicznych typu TPSM6U. Przeprowadzono badania symulacyjne, uwzględniając efekt lekkiego rozproszonego zacienienia paneli, powodującego różnice w gęstości mocy promieniowania (irradiancji) dla poszczególnych paneli. Wyznaczono wartości energii elektrycznej generowanej przez poszczególne panele PV oraz cały system fotowoltaiczny dla wymuszenia rzeczywistego, opracowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe.


Słowa kluczowe: system fotowoltaiczny, efekt zacienienia, środowisko MATLAB


[PDF]