Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533704
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 153


Autorzy: Artur Bugała, Grażyna Jastrzębska


Tytuł: Pozycjonowanie modułu fotowoltaicznego w jednoosiowym układzie nadążnym


Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia wydajności konwersji fotowoltaicznej w wyniku zastosowania elektromechanicznego układu jednoosiowej zmiany położenia modułu fotowoltaicznego, "śledzenia za Słońcem". Przedstawiono projekt oraz fizyczną realizację stanowiska badawczego. Porównano charakterystyki prądowo – napięciowe oraz charakterystyki mocy elektrycznej, wyznaczone w warunkach naturalnego oświetlenia, dla konfiguracji stacjonarnej z optymalnym całorocznym kątem pochylenia oraz nadążnej.


Słowa kluczowe: układ nadążny, kąt pochylenia, zysk energii, fotowoltaika


[PDF]