Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533713
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 161


Autorzy: Grzegorz Trzmiel, Paweł Janczak


Tytuł: Charakterystyka instalacji fotowoltaicznych małej mocy w aspekcie ekonomicznym


Streszczenie: W pracy przedstawiono najważniejsze, zdaniem autorów, aspekty ekonomiczne planowania inwestycji dotyczących przydomowych systemów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elektroenergetycznej. W rozważaniach krótko scharakteryzowano rodzaje współpracy instalacji PV typu „on-grid” z siecią elektro-energetyczną. Ponadto zaproponowano uproszczoną procedurę doboru wielkości instalacji PV oraz metodę szacowania kosztów. Końcowym efektem podjętego tematu było określenie czasu zwrotu inwestycji w bieżących uwarunkowaniach prawnych na terenie Polski. Wspomniano również o nowej, uchwalonej w styczniu 2015 r. ustawie dotyczącej odnawialnych źródeł energii.


Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, system „on-grid”, szacowanie kosztów, czas zwrotu inwestycji


[PDF]