Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533693
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 81/2015 Str: 221


Autorzy: Marek Paluszczak, Alicja Twardosz, Grzegorz Twardosz


Tytuł: Inteligentne systemy pomiarowe w Smart Grid


Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane techniczne i prawne aspekty wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych (AMI ang. Advanced Metering Infrastructure) w Polsce. Wskazano na konieczność wyboru otwartego systemu dwukierunkowej komunikacji licznika energii elektrycznej SM (ang. Smart Meter) z Operatorem Informacji Pomiarowej. Poddano ocenie obecny stan prawny z zakresu inteligentnej sieci elektroenergetycznej.


Słowa kluczowe: inteligentne oprogramowanie, samochody hybrydowe i V2G, Smart Grid


[PDF]