Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532410
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 21


Autorzy: Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy, Dariusz Kurz


Tytuł: Wykorzystanie systemu SCADA w sterowaniu pracą elektrociepłowni


Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję wizualizacji funkcjonowania elektrociepłowni z wykorzystaniem systemu SCADA. Dokonano przeglądu funkcjonalności oraz zastosowań systemów SCADA w różnych dziedzinach gospodarki. Zaproponowano aplikację realizującą założone zadania: wizualizacyjne, alarmowe, archiwizacyjne oraz zabezpieczeniowe. Projekt wykonano w środowisku Vijeo Citect 7.40. Ze względu na uniwersalność wybranego systemu zrealizowana aplikacja może być z łatwością wdrożona w wielu elektrociepłowniach bez względu na istniejące w nich już wcześniej układy sterowania.


Słowa kluczowe: system SCADA, elektrociepłownia, wizualizacja, sterowanie nadrzędne


[PDF]