Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531430
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 31


Autorzy: Jerzy Tchórzewski


Tytuł: Modelowanie neuronalne rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część 1. Obszary modelowania


Streszczenie: W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań dotyczące modelowania neuralnego rozwoju systemu elektroenergetycznego. Zwrócono uwagę, że w modelowaniu neuronalnym wykorzystującym sztuczne sieci neuronowe projektuje się, a nie programuje rozwój systemu. Pokazano, że wśród różnych rodzajów architektury sztucznych sieci neuronowych oraz różnych reguł uczenia brak jest takich, które wprost odpowiadałyby naturze rozwoju SEE. Zwrócono uwagę na właściwości sieci perceptronowych, ontogenicznych oraz samorozwijających się, które możliwe są do wykorzystania przy projektowaniu i uczeniu modelu rozwoju SEE.


Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, rozwój systemów elektroenergetycznych, projektowanie rozwoju, algorytmy uc


[PDF]