Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532428
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 39


Autorzy: Jerzy Tchórzewski, Maciej Pytel


Tytuł: Modelowanie neuronalne rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część 2. Modele systemu IEEERTS


Streszczenie: W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań dotyczące modelowania neuralnego rozwoju systemu elektroenergetycznego na bazie danych testowych IEEE RTS 96., m.in.: sposób tworzenia macierzy danych wejściowych oraz wyjściowych, sposób doboru parametrów sieci, itp. W wyniku projektowania i uczenia SSN uzyskano modele rozwoju SEE, które poddano badaniom wrażliwości m.in. na zmianę liczby warstw ukrytych oraz liczby neuronów w warstwie.


Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, dane testowe IEEE RTS, rozwój systemu elektroenergetycznego, środowisko MA


[PDF]