Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531450
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 45


Autorzy: Paweł Kostyła, Jarosław M. Szymańda, Adam Gubański


Tytuł: Analiza i ocena systemu monitorowania jakości energii w rozproszonych sieciach dystrybucyjnych


Streszczenie: W artykule przedstawiono stanowisko badawcze wraz infrastrukturą teleinformatyczną zlokalizowane na terenie Politechniki Wrocławskiej oraz w stacjach elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. Systemem monitorowania i akwizycji danych objętych jest pięć punktów w sieciach dystrybucyjnych z udziałem generacji rozproszonej. Zabudowę analizatorów energii elektrycznej zlokalizowano w dwóch obiektach stacji elektroenergetycznych oznaczonych jako OBIEKT-2 (SN 110kV) i OBIEKT-5 ( nN 0,4kV) oraz w trzech elektrowniach wodnych oznaczonych jako OBIEKT-1(SN 10kV), OBIEKT-3(SN 20kV) i OBIEKT-4(SN 20kV). Syntetycznej ocenie poddano wykorzystywane oprogramo¬wanie użytkowe rejestracji, akwizycjii archiwizacji danych będące częścią pakietu aplikacji Power Quality (WinPQ) niemieckiej firmy „a-Eberle” [4,5,7]. Kontekstem aplikacyjnym artykułu są zagadnienia selekcji parametrów kontrolnych wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności kontroli jakoś


Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, jakość energii, monitoring, profile zakłóceń, system pomiarowy


[PDF]