Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531481
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 85


Autorzy: Bartosz Olejnik


Tytuł: Lokalizacja miejsca zwarcia doziemnego w skompensowanej sieci średniego napięcia


Streszczenie: Wraz z ciągle rosnącym popytem na energię elektryczną i coraz większymi wymaganiami odbiorców odnośnie jej jakości, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) kładą duży nacisk wprowadzanie do ich sieci nowoczesnych technologii i rozwiązań. Jednym z nich są wskaźniki przepływu prądu zwarciowego – stosunkowo proste urządzenia, które mogą być instalowane w praktycznie dowolnym miejscu sieci. Czujniki te, pracujące zwykle z prostymi algorytmami służącymi do detekcji zwarć – tak doziemnych jak i międzyfazowych, wyposażane są najczęściej w moduły komunikacyjne do wymiany informacji z systemem nadrzędnym. Ich wykorzystanie pozwala na stworzenie rozproszonego systemu lokalizacji miejsca zwarcia. Z uwagi na rozbudowaną strukturę sieci SN oraz ich pośrednie uxiemienie, stosowanie tradycyjnych kryteriów, np. impedancyjnego, jest niemożliwe. W artykule omawia się metody oparte na analizie składowej zerowej prądu i składowej zerowej admitancji. Szczególny nacisk jest położony na drugi z wymienionych


Słowa kluczowe: zwarcie, lokalizacja miejsca zwarcia, sieć średniego napięcia, kryterium admitancyjne, czujnik przep


[PDF]