Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531394
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 93


Autorzy: Jan Szymenderski, Wojciech Machczyński


Tytuł: Wykorzystanie systemów informacji geograficznej do wspomagania analizy rozpływu prądów błądzących pochodzenia trakcyjnego


Streszczenie: W pracy opisano możliwość wykorzystania systemów informacji geograficznej do wspomagania złożonych algorytmów obliczeniowych. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę algorytmów numerycznych pod względem złożoności obliczeniowej oraz środków potrzebnych do ich realizacji i sposobu przedstawienia wyników. Kolejna część niniejszego artykułu poświęcona jest systemom informacji geograficznej. Scharakteryzowano ich podstawowe własności oraz przedstawiono przykładowy system oparty na internetowej bazie danych OpenStreetMap. Kolejną część stanowi omówienie oprogramowania komunikującego się z systemem OpenStreetMap w celu uzyskania danych umożliwiających wykonywanie obliczeń rozpływu prądów błądzących w rzeczywistych układach trakcyjnych. Pracę kończą podsumowanie i wnioski.


Słowa kluczowe: prądy błądzące, programowanie obiektowe, analiza przestrzenna, internetowe bazy danych, GIS, OpenStr


[PDF]