Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531407
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 101


Autorzy: Sławomir Cieślik


Tytuł: Analiza symulacyjna strat mocy czynnej w elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia z mikroinstalacjami z podobciążeniową regulacją napięcia


Streszczenie: W artykule przedstawiono model matematyczny przykładowej elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia z mikroinstalacjami, który wykorzystano w analizie strat mocy czynnej w tej sieci. W klasycznej sieci niskiego napięcia nie przewidywano możliwości podobciążeniowej regulacji napięcia tak, jak się to stosuje w stacjach elektroenergetycznych 110/15 kV. Jednak możliwość przyłączania mikrogeneracji w tego typu sieciach powoduje, że operator systemu dystrybucyjnego musi zapewnić odpowiednie warunki do pracy tego typu jednostek wytwórczych, a zatem konieczna jest podobciążeniowa regulacja napięcia. W artykule przedstawiono analizę strat mocy czynnej w przykładowej sieci niskiego napięcia z mikroinstalacjami przy zastosowaniu różnych sposobów regulacji napięcia.


Słowa kluczowe: mikrogeneracja, straty mocy czynnej w sieci nn, analiza sieci nn


[PDF]