Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532421
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 123


Autorzy: Andrzej Tomczewski


Tytuł: Minimalizacja kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych współpracujących z magazynami energii


Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia minimalizacji kosztów jednostkowych wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych współpracujących z magazynami energii. Omówiono strukturę układu oraz zagadnienia jego współpracy z systemem elektroenergetycznym. Do rozwiązania postawionego zadania optymalizacyjnego zastosowano metodę populacyjną algorytmu genetycznego. Przykładowe obliczenia wykonano dla elektrowni o mocy znamionowej 10 MW. Do analizy zastosowano autorskie oprogramowanie zaimplementowane w środowisku MS Visual Studio .NET (język C#).


Słowa kluczowe: optymalizacja, koszt energii, elektrownia wiatrowa, algorytm genetyczny


[PDF]