Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532472
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 165


Autorzy: Stanisław Mikulski, Arkadiusz Dobrzycki


Tytuł: Metody usuwania szumów z wykorzystaniem transformacji falkowej w analizie sygnałów towarzyszących procesowi drzewienia elektrycznego żywic epoksydowych


Streszczenie: W poniższym artykule przedstawiono zastosowanie metod redukcji szumów w sygnałach emisji akustycznej, towarzyszących zjawisku drzewienia dielektryków stałych takich jak żywica epoksydowa, bazujących na czasowo-częstotliwościowej analizie sygnałów. Zastosowane zostały metoda estymacji sygnału z kryterium minimalizacji błędu średniokwadratowego oraz estymacji za pomocą metody Donoho i Johnsona


Słowa kluczowe: filtracja sygnałów, transformacja falkowa, Matlab WaveletToolbox


[PDF]