Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531418
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 199


Autorzy: Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki


Tytuł: Skutki dynamiczne w rozdzielni dla warunków zwarciowych w środkowej części rozdzielni


Streszczenie: Prezentowane zagadnienie jest kontynuacją badań w dotyczących oceny wartości czasu trwania zwarcia w obliczeniach skutków zwarciowych metodą probabilistyczną. W artykule przedstawiono rozbudowany model rozdzielni do symulacyjnej analizy warunków zwarciowych i skutków dynamicznych w środkowej części szyn zbiorczych. W modelu uwzględniono rozpływ prądów zwarciowych w rozdzielni oraz działanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ i wyłączników w rozdzielniach najwyższych napięć podczas zwarć w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, mających na celu oszacowanie częstości występowania określonych wartości prądu zwarciowego, czasu trwania zwarcia oraz sił dynamicznych. Obliczenia wykonano dla różnych konfiguracji układu EAZ.


Słowa kluczowe: rozdzielnie najwyższych napięć, dynamiczne skutki zwarciowe, symulacja


[PDF]