Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532442
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 219


Autorzy: Przemysław Gościński, Grzegorz Dombek, Zbigniew Nadolny, Bolesław Bródka


Tytuł: Analiza współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych


Streszczenie: Ciecze elektroizolacyjne ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są w transformatorach, kondensatorach, łącznikach oraz kablach wysokonapięciowych. Jednym z najważniejszych zadań cieczy elektroizolacyjnych jest transport ciepła na zewnątrz urządzenia. Transport ciepła w cieczach zależy od współczynnika przejmowania ciepła. Z kolei współczynnik przejmowania ciepła zależy od lepkości, przewodności cieplnej, ciepła właściwego, gęstości oraz rozszerzalności cieplnej. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od rodzaju cieczy i wartości temperatury. Analizowanymi cieczami były olej mineralny, ester syntetyczny oraz ester naturalny. Zakres temperatury zmieniał się od 25°C do 80°C.


Słowa kluczowe: ciecze elektroizolacyjne, współczynnik przejmowania ciepła, transformator


[PDF]