Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532413
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 82/2015 Str: 275


Autorzy: Michał Filipiak, Jarosław Jajczyk


Tytuł: Aspekty budowy i eksploatacji drukarek 3D


Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania drukarek 3D. Scharakteryzowano technologie stosowane do trójwymiarowego odzwierciedlania obiektów. Przedstawiono najbardziej energochłonne elementy drukarki oraz określono ich parametry. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania służące do edycji i aktualizacji firmware w sterowniku drukarki. Zaprezentowano zasady postępowania z obiektami trójwymiarowymi i przekształcania ich na instrukcje zrozumiałe dla sterownika drukarki. Przedstawiono również proces kalibracji urządzenia w celu zapewnienia wysokiej jakości druku.


Słowa kluczowe: druk 3D, kalibracja drukarek 3D, energochłonność


[PDF]