Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533692
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 93


Autorzy: Jacek Hauser, Marcin Wesołowski, Przemysław Skrzypczak


Tytuł: Model Beukena w zagadnieniach badań regulatorów temperatury


Streszczenie: Laboratoryjne badania układów regulacji temperatury urządzeń elektrotermicznych są zazwyczaj czasochłonne. Fakt ten wynika ze znacznych wartości stałych czasowych rzeczywistych układów grzejnych. Jedną z możliwości efektywnego ograniczania czasu pomiarów jest wykorzystanie modeli analogowych, umożliwiających dokładne odzwierciedlenie warunków pracy urządzeń elektrotermicznych, w zróżnicowanych skalach czasu. Niekwestionowaną zaletą modeli tej klasy jest możliwość dowolnego kształtowania dynamiki przebiegów czasowych prądów i napięć, oraz dopasowania modeli do układów wyjściowych badanych regulatorów. W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie uniwersalnego modelu Beukena, sprzężonego z układem regulacji zaimplementowanym w sterowniku PLC, do badania charakterystyk statycznych i dynamicznych zróżnicowanych typów regulatorów. Możliwość rejestracji i porównania przebiegów czasowych wielkości regulowanej oraz sygnałów sterujących, pozwala na wybór racjonalnego algorytmu sterowania,


Słowa kluczowe: regulacja temperatury, model analogowy RC, symulacja


[PDF]